Akademia Umiejętności Pedagogicznych
w Kwidzynie

ul. 11 Listopada 13, pokój nr 6
82-500 Kwidzyn
tel. (055) 275-99-11
Numer konta : Bank PBS Kwidzyn
nr 04 8300 0009 0016 8500 2000 0010
Informacje ogólne

Dyrektor: mgr Maria Botwicz

Samodzielny referent ds. administracyjnych: mgr Katarzyna Paziewska

Doradcy metodyczni:

dr Ewa Zarębska- religia szkoły podstawowe i gimnazja- zarebskae@interia.pl

mgr Danuta Chodorowska- język polski szkoły podstawowe i gimnazja- danutachodorowska@interia.pl

mgr Zbigniew Warczak- matematyka szkoły podstawowe i gimnazja- zwarczak@gim3.kwidzyn.pl

mgr Marek Wodziński- wychowanie fizyczne szkoły podstawowe i gimnazja- mmmdww@op.pl

mgr Zofia Cieślakowska- kształcenie zintegrowane- zofiakw1@wp.pl

mgr Wiesława Strzelczyk- pedagogika szkoły podstawowe i gimnazja- marianna1234@wp.pl

mgr inż.Marek Taraszkiewicz- przedmioty zawodowe szkoły ponadgimnazjalne- mat77@poczta.fm

Aktualności


Doradcy metodyczni Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie informują, że odbędą się następujące formy zajęć dla nauczycieli:

szczegóły w odsyłaczuDyżury doradców

Doradca Adres szkoły Miejsce pracy Przedmiot Godziny dyżuru Obszar działania
Danuta
Chodorowska
danutachodorowska@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Grunwaldzka 54
82-500 Kwidzyn
tel. 055 279-34-44
Akademia Umiejętności Pedagogicznych
ul. 11-Listopada 13
82-500 Kwidzyn
tel. 055 275-99-11
język polski poniedziałek
15:00-16:30
Powiat Kwidzyn, szkoły podstawowe, gimnazja
Ewa
Zarębska
zarebskae@interia.pl
Gimnazjum nr 2
ul. Mickiewicza 56 B
82-500 Kwidzyn
tel. 055 279-42-75
Akademia Umiejętności Pedagogicznych
ul. 11-Listopada 13
82-500 Kwidzyn
tel. 055 275-99-11
religia wtorek
15:45-17:15
Powiat Kwidzyn, szkoły podstawowe, gimnazja
Warczak
zwarczak@gim3.kwidzyn.pl
Gimnazjum nr 3
ul. Kamienna 18
82-500 Kwidzyn
tel. 055 279-39-45
Akademia Umiejętności Pedagogicznych
ul. 11-Listopada 13
82-500 Kwidzyn
tel. 055 275-99-11
matematyka poniedziałek
15:30-17:00
środa
15:30-17:00
Powiat Kwidzyn, szkoły podstawowe, gimnazja
Marek
Wodziński
mmmdww@op.pl
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Grunwaldzka
54 82-500 Kwidzyn
tel. 055 279-34-44
Akademia Umiejętności Pedagogicznych
ul. 11-Listopada 13
82-500 Kwidzyn
tel. 055 275-99-11
wychowanie fizyczne poniedziałek
16:00-17:30
Powiat Kwidzyn, szkoły podstawowe, gimnazja
Zofia
Cieślakowska
zofiakw1@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Grunwaldzka 54
82-500 Kwidzyn
tel. 055 279-34-44
Akademia Umiejętności Pedagogicznych
ul. 11-Listopada 13
82-500 Kwidzyn
tel. 055 275-99-11
nauczanie zintegrowane poniedziałek
14:00-16:00
Powiat Kwidzyn, szkoły podstawowe
Wiesława
Strzelczyk
marianna1234@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Staszica 16
82-500 Kwidzyn
Akademia Umiejętności Pedagogicznych
ul. 11-Listopada 13
82-500 Kwidzyn
tel. 055 275-99-11
pedagogika wtorek
14:30-16:00
Miasto Kwidzyn, szkoły podstawowe, gimnazja
Marek
Taraszkiewicz
mat77@poczta.fm
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Szkolna 4
82-550 Prabuty
Akademia Umiejętności Pedagogicznych
ul. 11-Listopada 13
82-500 Kwidzyn
tel. 055 275-99-11
przedmioty zawodowe wtorek
16:00 -18:00
Powiat Kwidzyn, szkoły ponadgimnazjalne
Oferta form doskonalenia
na rok szkolny 2018 / 2019

Proponujemy Państwu ofertę szkoleniową na rok szkolny 2016/2017, która obejmuje różnorodne formy doskonalenia zawodowego:

 • kursy doskonalące,
 • warsztaty doskonalące,
 • warsztaty metodyczne,
 • szkolenia rad pedagogicznych.

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo w ofercie AUP-u takie formy doskonalenia, z których zechcecie skorzystać. W ciągu całego roku szkolnego będziemy proponować na bieżąco nowe formy wynikające z aktualnych potrzeb nauczycieli powiatu kwidzyńskiego.

 • Zgłoszenia nauczycieli należy kierować na adres AUP.
 • Zajęcia płatne odbędą się tylko wtedy, gdy zbierze się grupa min. 15 osób.
 • Informacje: telefon (55)275-99-11 w każy czwartek (godz. 9:00-13:00).
 • Miejsce realizacji: AUP- Kwidzyn lub w zainteresowanej placówce (rady pedagogiczne),
 • Wszelkie bieżące informacje dotyczące dyżurów doradców, dodatkowych ofert szkoleniowych będą dostępne na naszej stronie internetowej
  www.aup-kwidzyn.ckj.edu.pl


Z wyrazami szacunku
DYREKTOR AUP w KWIDZYNIE - MARIA BOTWICZ

DORADCY METODYCZNI

 • ZBIGNIEW WARCZAK (MATEMATYKA SP GIMNAZJA)
 • DANUTA CHODOROWSKA (JĘZYK POLSKI SP GIMNAZJA)
 • EWA ZARĘBSKA (RELIGIA)
 • ZOFIA CIEŚLAKOWSKA (NAUCZANIE ZINEGROWANE)
 • MAREK WODZIŃSKI (WYCHOWANIE FIZYCZNE)
 • WIESŁAWA STZRELCZYK (PEDAGOGIKA)
 • KATARZYNA WIDZ (JĘZYK POLSKI)
 • MAREK TARASZKIEWICZ (PRZEDMIOTY ZAWODOWE)

NASZA OFERTA:

WARSZTATY METODYCZNE (FORMY BEZPŁATNE)- CZAS TRWANIA- DO 3 GODZIN

Warsztaty doskonalące umiejętności pedagogiczne- Zajęcia płatne odbędą się, gdy zbierze się grupa minimum 15 osób.

Kursy doskonalące- Zajęcia odbędą się, gdy zbierze się grupa minimum 15 osób.

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych

Cennik za proponowane formy doskonalenia

Pliki do pobrania:

- Oferta AUP na rok szkolny 2016/2017
- Karta zgłoszenia uczestnika na kurs doskonalący
- Karta zgłoszenia krótkiej formy doskonalenia

WARSZTATY METODYCZNE (FORMY BEZPŁATNE)- CZAS TRWANIA- DO 3 GODZIN
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 1. Planowanie pracy nauczyciela w świetle nowej podstawy programowej.
 2. Dokumentacja nauczyciela.
 3. Konstruowanie oceny opisowej.
 4. Motywacja do nauki i uczestnictwa w zajęciach szkolnych.
 5. Praca z uczniem trudnym. Diagnozowanie trudności.
 6. Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo.
 7. Gry i zabawy w nauczaniu zintegrowanym.
 8. Sześciolatek w szkole.
 9. Komunikacja z rodzicami.
 10. Dojrzałość szkolna dzieci 6-cioletnich.
 11. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych.
 12. Tworzenie narzędzi badawczych umiejętności uczniów w klasach I - III.
 13. Inne - tematyka wg potrzeb.
JĘZYK POLSKI - szkoły podstawowe i gimnazja
 1. Warsztat pracy nauczyciela języka polskiego.
 2. Jak osiągnąć sukces na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym?- refleksje i wskazówki.
 3. Twórczy umysł nauczyciela i ucznia.
 4. Jak przygotować ucznia do powiatowych badań umiejętności polonistycznych w szkole podstawowej i gimnazjum?
 5. Wybrane metody, techniki aktywizujące ucznia.
 6. Planowanie pracy z uczniem zdolnym.
 7. Tworzenie narzędzi do oceny pracy uczniów na lekcjach języka polskiego.
 8. Dwie przestrzenie życia dziecka - dom i szkoła.
 9. Jak się bawić mitami?
 10. Ćwiczenia twórczego myślenia.
 11. Asertywny nauczyciel - szczęśliwy nauczyciel.
 12. Inne - tematyka wg potrzeb.
MATEMATYKA - szkoły podstawowe i gimnazja
 1. Warsztat pracy nauczyciela matematyki.
 2. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 3. Zadania typu wykaż udowodnij na egzaminie gimnazjalnym.
 4. Układanie zadań do wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej dla gimnazjów.
 5. Bank zadań - nowe typy zadań na sprawdzianie klas VI SP.
 6. Nowa formuła sprawdzianu.
 7. Warsztaty metodyczne z GWO - tematyka do uzgodnienia.
 8. Warsztaty tematyczne prowadzone przez Adama Makowskiego Liceum i Gimnazjum Akademickie w Toruniu - tematyka do uzgodnienia 2 razy w ciągu roku szkolnego - dłuższa forma: warsztaty + wykład.
 9. Metody i formy pracy z uczniem zdolnym - przygotowanie uczniów do konkursu matematycznego.
 10. Program GEOGEBRA w praktyce.
 11. Inne - tematyka wg potrzeb.
PEDAGOG
 1. Profilaktyka uzależnień w szkole - dopalacze, co warto i trzeba o nich wiedzieć?
 2. Profilaktyka uzależnień w szkole - jak pracować z rodzicami uczniów zagrożonych lub eksperymentujących z dopalaczami i narkotykami?
 3. Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży- profilaktyka i przeciwdziałanie.
 4. Mediacje w szkole-"Dialogowe metody rozwiązywania konfliktów w szkole z wykorzystaniem zasad mediacji rówieśniczej".
 5. Trudności emocjonalne dzieci i młodzieży.
 6. Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły z uwzględnieniem czynników chroniących i czynników ryzyka.
 7. Ipet bez tajemnic - opracowywanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 8. Źle wychowane a może źle zintegrowane, czyli o zaburzeniach integracji sensorycznej u dzieci.
 9. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży.
 10. Uczeń trudny czy wymagający. Budowanie strategii korygujących wobec uczniów z zaburzeniami zachowania.
 11. Inne tematyka według potrzeb.
PRZEDMIOTY ZAWODOWE - szkoły ponadgimnazjalne
 1. Standardy jakości kształcenia zawodowego.
 2. Jak promować szkolnictwo zawodowe.
 3. Wybrane propozycje ćwiczeń warsztatowych w konstruowaniu kariery zawodowej ucznia.
 4. Zastosowanie i wykorzystanie TI w kształceniu zawodowym.
 5. Mobilna edukacja. Rewolucja w nauczaniu i uczeniu się.
 6. Nowy egzamin zawodowy - strategie przygotowania.
 7. Umiejętności komunikacyjne n - la podstawą budowania prawidłowych relacji z dziećmi,innymi nauczycielami i rodzicami.
 8. Screencast - jak wykorzystać screencast w nauczaniu?
 9. Wybrane metody i techniki aktywizujące ucznia.
 10. Prezi - narzędzie z mojego warsztatu.
 11. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - wnioski i spostrzeżenia.
 12. Szczegółowa analiza wyników egzaminów zawodowych.
 13. Efektywne wykorzystanie prezentacji multimedialnych na lekcjach nauki zawodu.
 14. Różne modele oceniania.
 15. Programy narzędziowe wspierające pracę nauczyciela przedmiotów zawodowych.
 16. Technologia IT w doświadczeniach nauczycieli szkół zawodowych i technicznych.
 17. Przegląd bezpłatnych narzędzi pomocnych w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych.
 18. Inne - tematyka wg potrzeb.
RELIGIA - szkoły podstawowe i gimnazja
 1. Warsztat pracy nauczyciela religii.
 2. Jak zmotywować ucznia do pracy na katechezie? dzielenie się doświadczeniem.
 3. Kreatywność ucznia i nauczyciela na katechezie.
 4. Praca z uczniem trudnym - diagnozowanie trudności.
 5. Przygotowanie ucznia do konkursów religijnych.
 6. Metody i techniki aktywizujące w katechezie.
 7. Rozwijanie umiejętności kluczowych na lekcjach religii.
 8. Tworzenie i wykorzystanie prezentacji Power Point na katechezie.
 9. Rozwijanie umiejętności kluczowych na lekcjach religii.
 10. Wychowanie sprawą serca.
 11. Kreatywność ucznia i nauczyciela na katechezie.
 12. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 13. Tworzenie prezentacji Power Point.
 14. Konferencja formacyjno - metodyczna na Adwent.
 15. Konferencja formacyjno - metodyczna na Wielki Post.
 16. Praca z uczniem trudnym - diagnozowanie trudności.
 17. Konstruowanie scenariuszy katechetycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących.
 18. Inne - tematyka wg potrzeb.
WYCHOWANIE FIZYCZNE - szkoły podstawowe i gimnazja
 1. Fitness na zajęciach wychowania fizycznego.
 2. Fitness z wykorzystaniem nowoczesnych przyborów na zajęciach wychowania fizycznego.
 3. Różnorodne formy ćwiczeń rytmiczno- tanecznych do wykorzystania na okolicznościowych imprezach szkolnych i pozaszkolnych.
 4. Baza wyjściowa i ćwiczenia pomocnicze w nauczaniu podstawowych ewolucji gimnastycznych.
 5. Trening mentalny zespołu sportowego.
 6. Przykładowe zajęcia z wykorzystaniem zabaw lekkoatletycznych (mała i duża zabawa biegowa).
 7. Metody kształtowania wytrzymałości i szybkości na zajęciach LA.
 8. Nauczanie poszczególnych technik na lekcjach pływania.
 9. Gry i zabawy rekreacyjne do wykorzystania na fakultetach wychowania fizycznego.
 10. Ćwiczenia korygujące skrzywienia kręgosłupa.
 11. Ćwiczenia korygujące stopę płaską i koślawość kolan.
 12. Przykładowa lekcja z projektu Mały Mistrz.
 13. Kształtowanie cech motorycznych u dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej.
 14. Monitorowanie sprawności fizycznej w klasach III szkół podstawowych w Kwidzynie.
 15. Szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 16. Inne - tematyka wg potrzeb.


Wzorem lat ubiegłych zapraszamy na metodyczne lekcje otwarte (jedna w semestrze) - prowadzone przez doradców metodycznych AUP.


WARSZTATY DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNE - ZAJĘCIA PŁATNE ODBĘDĄ SIĘ, GDY ZBIERZE SIĘ GRUPA MINIMUM 15 OSÓB.
I. AWANS ZAWODOWY - SZKOLENIE

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Awans zawodowy w świetle najnowszych przepisów prawa oświatowego.
 2. Propozycje szaty graficznej i układu dokumentacji.
 3. Propozycje dokumentacji związanej z odbytym stażem.

II. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


III. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Poznawanie ucznia i klasy szkolnej - diagnoza pedagogiczna, tworzenie narzędzi badawczych.
 2. Uczenie się a preferowane systemy sensoryczne.
 3. Kreatywne metody pracy z uczniami.

LICZBA GODZIN: 6


IV. WYPALENIE ZAWODOWE WŚRÓD NAUCZYCIELI I JEGO PROFILAKTYKA

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Syndrom wypalenia zawodowego.
 2. Definiowanie źródeł stresu w sobie, szkole, relacjach z innymi.
 3. Praktyczne sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

LICZBA GODZIN: 3-6


V. ZACHOWANIA PROBLEMOWE DZIECI I MŁODZIEŻY

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


VI. DOPALACZE - NOWA FORMA UZALEŻNIENIA

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


VII. KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Miejsce profilaktyki w szkole.
 2. Poziomy profilaktyki i strategie profilaktyczne.
 3. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
 4. Zachowania ryzykowne.
 5. Zasady konstruowania programów profilaktycznych.
 6. Przykłady dobrej praktyki.

LICZBA GODZIN: 6


VIII. SZKOŁA SAPERÓW, CZYLI JAK ROZMINOWAĆ AGRESJĘ UCZNIÓW? BUDOWANIE SZKOLNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 8


IX. DZIECKO OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE LUB MOLESTOWANIA. OD DIAGNOZY PO TRUDNE ROZMOWY Z OPIEKUNEM DZIECKA

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


X. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ W SZKOLE

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XI. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOLE

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XII. ABC SZKOLNEJ PROFILAKTYKI - OD DYSFUNKCJI PO EWALUACJĘ

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XIII. SOJUSZNICY CZY WROGOWIE - O DOBREJ WSPÓŁPRACY RODZICÓW ZE SZKOŁĄ

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XIV. AKCEPTACJA - KLUCZ DO PEWNOŚCI SIEBIE

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XV. NAUKA PRZYJAZNA MÓZGOWI

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XVI. METODA PROJEKTU W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH I POZALEKCYJNYCH

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XVII. ZAJĘCIA PLASTYCZNE - PAPIEROWE SZALEŃSTWA TECHNIKĄ ORIGAMI I NIE TYLKO

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XVIII. "EKO - KLASA" OD PROJEKTU DO POZYSKANIA SPONSORÓW

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XIX. KREATYWNIE NA KAŻDEJ LEKCJI

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XX. ZAGROŻENIA W SIECI. PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XXI. UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. INDYWIDUALIZACJA W PRAKTYCE

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XXII. MEDIACJA JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XXIII. UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA. BUDOWANIE STRATEGII KORYGUJĄCYCH NIEWŁAŚCIWE

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XXIV. ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH TECHNIK PLASTYCZNYCH W WYKONYWANIU DEKORACJI NP. OKIENNYCH

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XXV. UZALEŻNIENIA - WYZWANIE DLA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XXVI. JAK WYKORZYSTAĆ GŁOS W PRACY NAUCZYCIELA?

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 3-6


XXVII. NAUKA PRZYJAZNA MÓZGOWI

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XXVIII. WYBRANE METODY AKTYWIZUJĄCE

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6


XXIX. ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH TECHNIK PLASTYCZNYCH W WYKONYWANIU DEKORACJI NP. OKIENNYCH

ADRESAT:zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 6KURSY DOSKONALĄCE - ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ, GDY ZBIERZE SIĘ GRUPA MINIMUM 15 OSÓB.
I. KURS: SOJUSZNICY CZY WROGOWIE - O WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


II. KURS: METODA PROJEKTU W PROCESIE DYDAKTYCZNYM UCZNIA

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Projekt jako przykład realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej.
 2. Etapy tworzenia projektu.
 3. Karta pracy ucznia w projekcie.
 4. Ewaluacja projektu.

LICZBA GODZIN: 15


III. KURS: OD PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO WŁASNEGO PROGRAMU NAUCZANIA

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 16


IV. KURS: SŁUCHAM, ROZMAWIAM, MOTYWUJĘ - O SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z UCZNIAMI

ADRESAT: nauczyciele stażyści i kontraktowi wszystkich przedmiotów

LICZBA GODZIN: 15


V. KURS: POMIAR DYDAKTYCZNY

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Tworzenie testu jako narzędzia pomiaru dydaktycznego.
 2. Schematy punktowania zadań i oceny testu.
 3. Projektowanie i sposoby przeprowadzania ewaluacji osiągnięć uczniów.

LICZBA GODZIN: 60


VI. KURS: SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA. JAK NIE DAĆ SIĘ STRESOWI?

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Inteligencja emocjonalna
  • zarządzanie emocjami
  • obszary inteligencji emocjonalnej
 2. Asertywność
  • obszary asertywności
  • techniki asertywne
 3. Efektywność osobista i kreatywność
  • role pełnione w życiu
  • techniki doskonalenia kompetencji osobistych

LICZBA GODZIN: 15


VII. KURS: AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Charakterystyka zjawiska- rodzaje zachowań agresywnych, przyczyny i mechanizmy powstawania agresji i przemocy.
 2. Rozpoznawanie zjawiska.
 3. Zasady przeciwdziałania- strategie pracy z ofiarami, sprawcami i świadkami przemocy.
 4. Współpraca z rodzicami.
 5. Program przeciwdziałania przemocy w szkole- diagnoza zjawiska, poziomy działań.

LICZBA GODZIN: 15


VIII. KURS: KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Zasady opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 2. Zasady turystyki i krajoznawstwa.
 3. Umiejętności organizatorskie i metodyczne.

LICZBA GODZIN: 20


IX. KURS: AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE. BUDOWANIE SZKOLNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


X. Kurs: TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


XI. KURS: "ZŁAPANI W SIECI". PROWADZENIE SIECI TEMATYCZNEJ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI - WYCHOWAWCÓW ORAZ PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


XII. KURS: INDYWIDUALIZACJA W PRAKTYCE - UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


XIII. KURS: BYĆ WSPARCIEM DLA NASTOLATKA. MENTALNY NIEZBĘDNIK ANTYSTRESOWY

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


XIV. KURS: KURS ROZWOJU OSOBISTEGO NAUCZYCIELA

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele

LICZBA GODZIN: 15


TEMATYKA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH.
 1. Internet nie tylko dla wtajemniczonych - Zagrożenia w sieci. Profilaktyka i przeciwdziałanie.
 2. Zwalczyć przemoc bez przemocy
 3. Profilaktyka uzależnień w szkole
 4. Rozwiązywania konfliktów- mediacje w szkole.
 5. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym?
 6. O dobrej współpracy z rodzicami.
 7. Uczeń trudny czy wymagający? Budowanie strategii korygujących wobec dzieci z zaburzeniami zachowania (dla SP).
 8. Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży?
 9. Wspólna sprawa- interwencja metodą pracy wychowawczej z uczniem agresywnym.
 10. Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji.
 11. Uczeń niepełnosprawny w szkole. Dokumentowanie pracy z uczniem.
 12. Budowanie dobrego kontaktu interpersonalnego z nastolatkiem.
 13. Interwencja kryzysowa w szkole wobec dzieci i młodzieży.
 14. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
 15. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.
 16. Komputer zamiast projektora multimedialnego.
 17. Generator tekstów - jak szybko sprawdzić wiedzę ucznia.
 18. Skuteczne i umiejętne posługiwanie się komputerem w pracy.
 19. Prezi - narzędzie z mojego warsztatu.
 20. Inne - tematyka wg potrzeb.

 • Zgłoszenia nauczycieli do 30 października 2016 r. na adres AUP.
 • Zajęcia płatne odbędą się tylko wtedy, gdy zbierze się grupa min. 15 osób.
 • Informacje: telefon (55)275-99-11 w każy czwartek (godz. 9:00-13:00).
 • Miejsce realizacji: AUP- Kwidzyn lub w zainteresowanej placówce (rady pedagogiczne),
 • Wszelkie bieżące informacje dotyczące dyżurów doradców, dodatkowych ofert szkoleniowych będą dostępne na naszej stronie internetowej www.aup-kwidzyn.ckj.edu.pl


Cennik za proponowane formy doskonalenia w akademii umiejętności pedagogicznych obowiązujący od 01.01.2015 roku

  Forma doskonalenia   Cena
  Warsztaty metodyczne   50 zł/1 os.
  Warsztaty doskonalące   100 zł/1 os.
  Szkoleniowe rady pedagogiczne   1000 zł
  Konsultacje indywidualne   50 zł
  Wydanie opinii i recenzji   100 zł
  WDN   500 zł
  Szkolenie   250 zł/1 os.
  Wykład   500 zł
  Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów   1500 zł
  Inne formy współpracy według zapotrzebowania szkół   Koszt do ustalenia
Formularze do pobrania:

- Karta zgłoszenia na kurs i inne / studia podyplomowe
(dokument pdf)

- Kwestionariusz aplikacyjny kandydata na doradcę
(dokument pdf)

Program edukacji regionalnej dla szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
"Kwidzyn moje miasto"
autor: dr Justyna Liguz
Kwidzyn 2010

WSTĘP, CELE, ZAŁOŻENIA, LITERATURA:
MOJE_MIASTO_wstep_cele_literatura.pdf

SZKOŁY PODSTAWOWE:
MOJE_MIASTO_tresci_podstI-VI.pdf
MOJE_MIASTO_rozklad_podstI-VI.pdf

GIMNAZJA:
MOJE_MIASTO_tresci_gimnazjum.pdf
MOJE_MIASTO_rozklad_gimnazjum.pdf
MOJE_MIASTO_konspekty_gimnazjum.pdf

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
MOJE_MIASTO_tresci_ponadgimnazjalna.pdf
MOJE_MIASTO_rozklad_ponadgimnazjalna.pdf
MOJE_MIASTO_konspekty_ponadgimnazjalna.pdf

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I UZUPEŁNIAJĄCE DO KONSPEKTÓW
DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (pobrane ze strony www.bip.kwidzyn.pl):

agenda21cz1.pdf
agenda21cz2.pdf
agenda21cz3.pdf
agenda21cz4.pdf
plan_rozwoju_2006.pdf
plan_gos_odpadami2004.pdf
prog_rewitaliz_star_2005.pdf
program_rozwoju_1995.pdf
uchwala_gos_odpadami.pdf
uchwala_ochr_srodow.pdf
uchwala_zal_plan_gos_odpadami.pdf
uchwala_zal_plan_ochr_srodow.pdf

Materiały dydaktyczne i uzupełniające dla szkół podstawowych i gimnazjów:
MOJE_MIASTO_mat_dydakt.pdf
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.
W celu dostarczenia do Placówki  dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Placówki.
Szczegóły zawarte są w instrukcji zakładania konta (pdf). Co to jest ePUAP opis na stronie.

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)- /AUP_KWIDZYN/SkrytkaESP

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:
- ścieżka dostępu: Strona główna>Lista spraw>Alfabetyczna lista spraw -
należy wybrać usługę Pismo ogólne do podmiotu publicznego (litera P, piąta pozycja- uszeregowanie alfabetyczne),
-  lub pod adresem URI: http://epuap.gov.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216)  AUP w Kwidzynie akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 3 megabajty.
Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.
Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Adres:
Akademia Umiejętności Pedagogicznych
ul. 11 Listopada 13, pokój nr 6
82-500 Kwidzyn

Telefon:
(055) 275-99-11