Doradcy metodyczni Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie informują, że w - lutym 2018 r. odbędą się następujące formy zajęć dla nauczycieli:

   

Imię i nazwisko doradcy

 

Przedmiot

Termin:  dzień, godzina

Miejsce spotkań

Forma zajęć 

Sala

Adresat

Danuta Chodorowska Język polski

4.02.2018,

godz. 9.00


Szkoły podstawowe Badanie powiatowe klas II gimnazjum.  - II klasy Gim.
Zbigniew Warczak Matematyka

15.02.2018,

godz. 9.00

 
Szkoły podstawowe Badanie powiatowe klas II gimnazjum.  - II klasy Gim.
 Wiesława Strzelczyk
Pedagogika

15.02.2018,

godz. 13.00

 
KCK Warsztaty: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole. 4 Pedagodzy SP miasta Kwidzyn
Marek Wodziński Wychowanie fizyczne

Wg ustaleń indywid.

z dyrektorem

 
Szkoły podstawowe Badanie sprawności fizycznej klas III SP.
 - III klasy SP
 

Ewa Zarębska

 

Religia

19.02.2018,

godz. 16.00

 

KCK

Warsztaty: Jak reagować na prowokacyjne

 zachowania uczniów wobec nauczyciela?

 

15b

 

N-le religii
Marek Taraszkiewicz Przedmioty zawodowe

27.02.2018,

godz. 16.30

 

KCK Warsztaty: Profesjonalne narzędzie do tworzenia treści edukacyjnych – mInstructor.

14

 

N-le zainteresowani
Serdecznie zapraszamy!

Doradcy metodyczni Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie informują, że w - marcu 2018 r. odbędą się następujące formy zajęć dla nauczycieli:

  

 

Imię i nazwisko doradcy

 

Przedmiot

Termin, dzień, godzina

Miejsce spotkań

Forma zajęć

Sala

Adresat

Zofia Cieślakowska

Edukacja wczesnoszkolna

 

12.03.2018r.

godz. 15:30

 

AUP

Wybór treści programowych i tworzenie narzędzi monitorujących osiągnięcia uczniów klas III SP.

4

N-le klas III SP

 

Danuta Chodorowska

 

 

Język polski

7.03.2018r.

godz. 15:30

AUP

Przygotowanie do badań powiatowych umiejętności polonistycznych kl. VII

4

N-le języka polskiego

22.03.2018r.

godz. 13:00

 

AUP

Omówienie raportu z powiatowych badań  umiejętności polonistycznych w kl. II gimnazjum.

302

Organ prowadzący, dyrektorzy szkół

22.03.2018r.

godz. 15:30

302

 

N-le języka polskiego

Wiesława Strzelczyk

Pedagogika

 

15.03.2018r.godz. 13:00

AUP

 

Interwencja wychowawcza w szkole.

 

4

 

Pedagodzy SP

Ewa

Zarębska

Religia

 

10.03.2018r.

 godz. 9:30

S. Benedyktanki Misjonarki Kwidzyn

 

Wielkopostne szkolenie metodyczno-formacyjne.

-

N-le religii

19.03.2018r.

Godz. 15:30

AUP

Program PowerPoint w pracy katechety.

4

N-le religii

Marek Taraszkiewicz

Informatyka

 

27.03.2018r.

godz. 16:30

AUP

 

Nowoczesne narzędzie IT w pracy nauczycieli mCourser

 

14

Zainteresowani nauczyciele

 

Zbigniew Warczak

 

Matematyka

22.03.2018r

godz. 13:00

 

AUP

 

 

 

Omówienie raportu z powiatowych badań umiejętności matematycznych w kl. II gimnazjum.

 

302

Organ prowadzący dyrektorów

22.03.2018r.

godz. 15:30

4

N-le matematyki

 


Serdecznie zapraszamy!