Doradcy metodyczni Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie informują, że w - styczniu 2018 r. odbędą się następujące formy zajęć dla nauczycieli:

  

 

Imię i nazwisko doradcy

 

Przedmiot

Termin:  dzień, godzina

Miejsce spotkań

Forma zajęć 

Sala

Adresat

Zofia Cieślakowska

Wychowanie przedszkolne, Edukacja

wczesnoszkolna
15.01.2018
godz. 15:30
KCK Warsztaty: Ocena opisowa w klasach I-III SP 4 wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
Ewa Zarębska Religia 08.01.2018
godz. 15:30
KCK Warsztaty: Uczeń trudny czy wymagający? Budowanie strategii korygujących wobec uczniów z zaburzeniami zachowania. 4 N-le religii
 Zbigniew Warczak
Matematyka
23.01.2018
15:30
KCK Warsztaty: Organizacja badań umiejętności matematycznych w kl. VII SP 4 N-le matematyki SP
Marek Taraszkiewicz Przedmioty zawodowe 23.01.2018
godz.15:30
KCK Warsztaty: Zasady tworzenia i publikowania materiałów edukacyjnych (prawo autorskie)
14 (komputerowa) Zainteresowani nauczyciele
 Marek Wodziński Wychowanie fizyczne  16.01.2018
godz. 15:30
KCK Wykorzystywanie gum rehabilitacyjnych na lekcji wychowania fizycznego sala gimnastyczna N-le wychowania fizycznego

 Serdecznie zapraszamy!