Doradcy metodyczni Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie informują, że w  listopadzie 2018 r. odbędą się następujące formy zajęć dla nauczycieli:

 

Imię i nazwisko doradcy

 

Przedmiot

Termin, dzień, godzina

Miejsce spotkań

Forma zajęć 

Sala

Adresat

Danuta Chodorowska

Język polski         

21.11.2018,

godz. 15.30

KCK

Warsztaty: Egzamin ósmoklasistów – nowe wyzwanie.

4

N-le j. polskiego SP

Zbigniew Warczak

Matematyka

8.11.2018,

godz. 15.30

KCK

Warsztaty: Tworzenie i stosowanie strategii rozwiązywania problemów – jak wspomagać naukę rozumowania i argumentowania.

4

N-le matematyki

Ewa Zarębska

Religia

13.11.2018,

godz. 16.30

KCK

Warsztaty: Wychowanie i profilaktyka w szkole zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi.

4

Ponadprzedmiotowo

Zofia Cieślakowska

Wychowanie przedszkolne, Edukacja

wczesnoszkolna

26.11.2018,

godz. 16.00

KCK

Warsztaty: Zimowe ozdoby z papieru.

4

N-le przedszkoli

i klas I-III SP

 

Marek  Wodziński Wychowanie fizyczne

22.11.2018,

godz. 14.30
KCK Warsztaty: Program autorski z wychowania fizycznego 4 N-le wychowania fizycznego

Marek Taraszkiewicz

Przedmioty zawodowe

20.11.2018,

godz. 16.30
KCK Warsztaty: Cloud Computing  - chmura dla nauczyciela. 14 Ponadprzedmiotowo

22.11.2018,

godz. 15.00

KCK

Warsztaty: Zagrożenia w sieci Internet.

14

Ponadprzedmiotowo

 

Dnia 26.11.2018 o godzinie 14:30 w Auli KCK odbędzie się szkolenie: "Skuteczna komunikacja uczeń - nauczyciel - rodzic".

W programie m.in.: 

- Niewerbalna postawa nauczyciela

- Wizerunek i postrzeganie, komunikat słowny i niewerbalny

- Werbalizacja podstawą pracy nauczyciela

- Agresja słowna w relacjach nauczyciel - rodzic, nauczyciel - uczeń

- Przyczyny agresji szkolnej, reagowanie na agresję szkolną

- Kontakt wzrokowy i przestrzenny

- Jak skutecznie komunikować się z rodzicami?

- Aspekty błędnego komunikatu,

- Bariery komunikacyjne

- Jak należy mówić, aby zostać wysłuchanym?

Szkolenie prowadzi Malwina Tkaczyk - dyplomowana animatorka kultury, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunki animacji społecznej i pedagogiki społecznej, absolwentka teatralnego przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, studium aktorskiego na Akademii Sztuk Scenicznych w Poznaniu, aktorka.                                                                                                                                                                                                                

 

 Serdecznie zapraszamy